Welcome to Alumni & Corporate Relations
ஐஐடி சென்னைக்கு சிறந்த படைப்பாற்றல் நிறுவன விருது: இந்தியத் தொழில்துறை கூட்டமைப்பு அறிவிப்பு (IIT Chennai Best Creative Institution Award: Industry Federation of India Announcement)